niedziela, 12 czerwca 2016

Zapraszamy na " Dni adaptacyjne".Przedszkole "Świat Bajek" w Wielichowie zaprasza w dniach 28 i 29 czerwca br. , w godzinach od 9:00 do 11:00 nowoprzyjęte przedszkolaki do wspólnej zabawy. 
W dniach adaptacyjnych dziecko uczestniczy wraz z rodzicem/prawnym opiekunem.