piątek, 18 maja 2018

Pszczółkowe obserwacje.

Wiosenne spacery przy pobliskiej łące przywitały nas majowym deszczem.
Pomimo tego, udało nam się zaobserwować rośliny i zwierzęta występujące w tym środowisku. 
Obserwacjom tym posłużyły: lornetki oraz lupy. 
Podsumowaniem zajęć było samodzielne namalowanie wiosennej łąki 
przy użyciu olejnych pasteli oraz ołówkowych kredek.