Przejdź do głównej zawartości

Krasnale w gospodarstwie

W poniedziałek, podczas wyprawy do gospodarswta rolnego
Państwa Rudzkich, dzieci mogły z bliska obejrzeć hodowlaną rodzinę: krowę, byka i cielaka. 
Pan Marian- właściciel gospodarstwa, pokazał nam również maszyny rolnicze oraz pieczarkarnię. 
Taka wycieczka to doskonala okazja do bezpośredniej obserwacji zwierząt 
oraz warunków, w których żyją. 



































































Łączna liczba wyświetleń