KADRA

Nauczyciele:

1. Małgorzata Rogozińska
2. Małgorzata Głania
3. Judyta Walkowiak
4. Anna Zwiernik
5. Paulina Kaczmarek
6. Marta Sroczyńska

Kuchnia:

7. Bogumiła Nowak
8. Maria Dryka
9. Mirosława Kaźmierczak
10. Agnieszka Nowak

Pracownicy obsługi:

11. Malwina Wróbel (kancelaria)
12. Zbigniew Ratajczak
13. Joanna Misiorna (pomoc nauczyciela)
14. Anna Kluczyńska (pomoc nauczyciela)
15. Beata Wojciechowska (pomoc nauczyciela)
16. Karolina Drgas (logopeda)
17. Joanna Feldgebel (pomoc nauczyciela)
18. Ilona Stopa (woźna)

Zajęcia dodatkowe
19. Dorota Jakubowska (rytmika)
20. Katarzyna Bajsztok (angielski)