niedziela, 29 listopada 2015

TEMATY KOMPLEKSOWE GRUDZIEŃ


MOJA RODZINA
- rozwijanie poczucia przynależności do rodziny
- zapoznanie ze strukturą rodziny
- wdrażanie do okazywania szacunku członkom swojej rodziny

ZEGARY, ZEGARKI, CZAS
- poznanie rodzajów zegarów od najdawniejszych po nowoczesne
- zapoznanie z pracą zegarmistrza
- rozumienie pojęcia czasu poprzez dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku

ŚWIĘTA TUŻ TUŻ
- poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
- wdrażanie dzieci do okazywania innym dobroci