Przejdź do głównej zawartości

Jesień w grupie Krasnali

Jesień do doskonały czas na obcowanie z naturą.

W naszej sali powstał jesienny kącik, obfitujący w dary jesieni, przyniesione przez Krasnalkowe dzieci, dzięki którym możemy poznać jesienną moc. Dary te są wykorzystywane na zajęciach jako liczmany, materiał na prace plastyczne,  degustację,  są pomocą do poznawania świata wielozmysłowo oraz do wielu, wielu innych aktywności.

W tym tygodniu rozpoczęliśmy również realizację programu edukacyjno-ekologicznego 

"Z darami natury świat nie jest ponury". 

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

To również cele takie jak:

·         poszerzenie świadomości ekologicznej,

·         kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego,

·         racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów,

·         stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą,

·         zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,

·         inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, wykorzystując materiały użytkowe, w tym naturalne,

·         dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji,

·         przejawianie w stosunku do zwierząt życzliwości i troski,

·         tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku,

·         rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody,

·         zachęcanie do indywidualnej i zbiorowej ekspresji artystycznej,

·         rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia,

·         budzenie zaciekawienia otaczającym światem,

·         rozwijanie zdolności poznawczych,

·         poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,

·          wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,

·         wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,

·         właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,

·         dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,

·          wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,

·         kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,

·         rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,

·         kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych,

·         dostrzeganie i poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych.

Zrealizowane dotychczas zadania:

1. Zaczarowany ogród

2. Kalosze, których nie noszę

3. Jeżowy domek

4. Lecą na głowę liście kolorowe
OSTATNIO CZYTANE

11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Dziś w naszym przedszkolu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości.   Z tej okazji dzieci z wszystkich grup oraz pracownicy przedszkola zebrali się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Polaków czas. Wszyscy z powagą i w dużym skupieniu oglądali program artystyczny przygotowany przez dzieci   z grupy Pszczółki i Smerfy. Wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Polski "Mazurka Dąbrowskiego". Świadomość dzieci w tym aspekcie była ogromna. Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości miała na celu rozwijanie wśród wychowanków naszego przedszkola poczucia przynależności narodowej, pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji. Jednocześnie była pouczającą lekcją historii i patriotyzmu.                                                                                             

Dzień Pluszowego Misia

  Dzisiaj obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu wszyscy przyszliśmy ubrani w piżamki, a dodatkowo dzieci zabrały do przedszkola ulubione maskotki. Na początku spotkania odbyła się parada misiów, gdzie każde dziecko mogło zaprezentować swojego pluszaka. Były wspólne zabawy, zagadki dotyczące różnych bajek, tańce z misiami. Dzieci poznały historię wspomnianego dnia, a także bohaterów bajek z dawnych lat. Na koniec nie mogło zabraknąć bajki o popularnym misiu - Misiu Uszatku :) 

Pasowanie na Przedszkolaka