poniedziałek, 2 stycznia 2017

STYCZEŃ, TEMATYKA KOMPLEKSOWA

1. BIAŁO DOOKOŁA

2. LUBIMY ZIMĘ


3. BABCIA I DZIADEK

4. DZIEŃ I NOC